ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار امتیاز دهی

این ابزار جذاب ، امکان امتیاز دهی کاربران به هر یک از مطالب سایت و یا وبلاگ شما و همچنین خود سایت بصورت کلی را فراهم کرده که با قابلیت انتخاب طرح های متنوع  و ویرایش امکانات آن ، ارائه شده است.
1انتخاب نوع نمایش ابزار


2تنظیمات نمایش ابزار
پیش نمایش ابزار
(امتیاز: 4 | مجموع: 15)
تعداد آیکون های امتیاز دهی :
انتخاب رنگ نوشته :
انتخاب رنگ پشت زمینه :
removeبدون پشت زمینه

ضخامت حاشیه ابزار :
انتخاب رنگ حاشیه :
ساخت کد ابزار

توجه
» با توجه به محدودیت سیستم پرشین بلاگ ، امکان امتیاز دهی به هر مطلب وبلاگ بطور جداگانه نیست.
» برای اینکه بتوانید بطور جداگانه برای هر مطلب سایت یا وبلاگ خود، ابزار امتیاز دهی را استفاده کنید ، باید کد این ابزار را در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب درج کنید.
» کاربران بلاگفا باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>
» کاربران میهن بلاگ باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=[cb:blog_address].mihanblog.com[cb:post_href]"></script>
» کاربران بلاگ اسکای باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=<BlogSky:Weblog URL /><BlogSky:Post HRef />"></script>
» کاربران رز بلاگ باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=[RB:Blog_Url][PostId]"></script>
» کاربران جوان بلاگ باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=<%EntryURL%>"><%EntryTitle%>"></script>
» کاربران پارسی بلاگ باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar=<pb:BlogUrl/><pb:PostID/>"></script>
» کاربران ایران بلاگ باید بعد از درج کد ابزار در چرخه مربوط به قسمت درج مطالب در کد قالب ، عبارت قرمز رنگ زیر را با عبارت آبی رنگ تغییر دهند .
<script ... src="...&abzar=pf84srg1i9phi6t51szc"></script>
<script ... src="...&abzar={$$subdomain}{$$link}"></script>