ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار تبدیل تاریخ شمسی ، میلادی و قمری به یکدیگر

ابزار تبدیل تاریخ با استفاده از ابزار کامل مبدل تاریخ می توانید تاریخ های مختلف را به هم تبدیل نمایید. این ابزار از تاریخ شمسی (جلالی) و تاریخ میلادی و تاریخ قمری پشتیبانی می نماید بطوریکه قادر خواهید بود تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ، تبدیل تاریخ شمسی به قمری ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ، تبدیل تاریخ میلادی به قمری ، تبدیل تاریخ قمری به میلادی و تبدیل تاریخ قمری به شمسی را انجام دهید.
همچنین شما این امکان را دارید که این ابزار را در اندازه کوچکتر برای استفاده کاربران در سایت یا وبلاگ خود درج کنید.تبدیل تاریخ

1تنظیمات نمایش ابزار
انتخاب رنگ متن :             انتخاب رنگ پشت زمینه :
ضخامت حاشیه ابزار :               انتخاب رنگ حاشیه :
ساخت کد ابزار پیش نمایش ابزار
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و یا میلادی به شمسی را جهت کارهایی برای تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یا مسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید. به دلیل اینکه تاریخ در تقویم میلادی اساس تاریخ رسمی بسیاری از کشورهای جهان می باشد، درکشورهایی که تقویم آنها به سال و ماه میلادی نیست باید تاریخ شمسی یا قمری به میلادی مبدل شود. این نکته برای تاریخ قمری نیز پابرجاست و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن در مواردی ضروری است. با ابزار تبدیل تاریخ آنلاین، امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر بطور لحظه ای و براساس سال و تقویم دقیق قابل انجام است. تاریخ میلادی برپایه تقویم میلادی گریگوری بوده که مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی شد.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

تقویم میلادی یک تقویم بین المللی و رسمی می باشد. تاریخ شمسی یا تاریخ جلالی در کشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و پایه قرار گرفته است.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت. در مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید تعداد روزهای سپری شده از مبدا تاریخ شمسی تااکنون را بدست آورد و با توجه به اینکه سال خورشیدی 365 روز دارد و هر 4 و یا 5 سال یک سال کبیسه داریم ، یافتن فاصله از شروع تاریخ شمسی آسان است. در مرحله بعد اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی از یکدیگر به عددی که در مرتبه قبل به دست آمده اضافه می شود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابر است با 226899 روز. در مرحله سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی را بدست آورد. باید با توجه به روز تاریخ شمسی ، عدد 621 یا 622 را به سال شمسی اضافه کرد تا سال میلادی بدست آید. ازاول فروردین تا 10 دی عدد 621 و از 11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه می شود. اگر سال شمسی کبیسه بود روز 10 دی به 11ام و 11 دی به 12ام تغییر می یابد. در گام بعد تعیین می شود تاریخ چندمین روز سال میلادی بوده است. با کسر تعداد سال های کبیسه و روز های مرتبط با سال های میلادی قبل از سالی که در گام سوم بدست آوردیم از عددی که در مرحله دوم بدست آمد، مشخص می شود که تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بود. با یافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادی است می توان تعیین ماه و روز آن را بر مبنای ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای آن انجام داد. پس تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل خواهد شد. روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه روش مورد استفاده در مبدل تاریخ شمسی به میلادی است ، بااین فرق که در قدم اول تعداد روزهای سپری شده میلادی از ابتدا تا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس با کسر کردن تعداد سال های کبیسه میلادی و کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) از روزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل می شود که نمایش دهنده تعداد روزها از اول تاریخ شمسی تا روز مورد نظر است. با کسر عدد 621 و یا 622 از سال میلادی متناسب با تاریخ وارد شده، سال شمسی تبدیل یافته نمایان خواهد شد. اکنون برای تعیین روز و ماه شمسی باید مانند روش تبدیل شمسی به میلادی این کار را انجام داد. با مشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نهایی خواهد شد. ابزار تبدیل تاریخ این صفحه دقت بالایی دارد و تمام تصحیحات مربوط به سال های مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی را اعمال کرده و در استفاده هیچ محدودیت زمانی ندارد و از ابتدای تاریخ تا قرن ها و هزاره های آینده قابل استفاده می باشد.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان است و در مراسم مذهبی جایگاه بالایی دارد. روزهای سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین مشخص گشته و طول یک سال قمری 354 یا 355 روز دارد و هر ماه قمری برابر با 29یا30 روز است. بطور رسمی در تقویم قمری ، ماههای فرد 30 روزه و ماههای زوج 29 روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم 30 روزه خواهد شد. سال های کبیسه تقویم قمری با فاصله 2یا3 سال از یکدیگر قرار دارند و در یک دوره 30 ساله 11 سال کبیسه قمری موجود است. در تعیین سال های کبیسه در هر دوره 30 ساله روش های زیادی است مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، ارائه گردیده است. شروع سال تقویم هجری قمری ، هجرت پیامبر مکرم درسال 622 میلادی بوده و آغاز این تقویم در روز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز 19 ماه July سال 622 میلادی جدید (گریگوری) و معادل 27 تیر سال اول هجری شمسی می باشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی مصادف روز 16 ماه July سال 622 ژولیانی می باشد. مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی گفته شد و نحوه کبیسه گیری نیاز به توجه دارد، به دلیل اینکه در یک دوره 30 ساله و با فاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی سخت است. در کنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل هم مشخص می شود. قابل ذکر است که تاریخ قمری تبدیلی گاهی حداکثر 1روز و در موارد کمیاب 2روز با تقویم جاری آن سال فرق داشته باشد و این تفاوت ناشی از 30 یا29 روزه گرفتن ماه یا سیستم کبیسه گیری متفاوت خواهد بود. مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری را می توان در مواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن افراد و یا تاریخ قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته و آینده و ... بدون هیچگونه محدودیتی استفاده نمود.